Wanneer koemestkorrels strooien?

De koemestkorrels zijn een zeer goede organische bemesting voor uw tuin. Doordat de stikstof is gebonden is er een minimale uitspoeling. Dit in tegenstelling tot de kunstmeststoffen. Bij een flinke regenbui en/of watergift zal de kunstmeststof uitspoelen. Dit in tegenstelling tot de koemestkorrels!

De koemestkorrels zijn gecomposteerd wat betekent dat er geen ziektekiemen en onkruiden meer aanwezig zijn. U brengt dus alleen de goede eigenschappen van de biologische meststof in uw tuin of gazon. Met het toevoegen van organisch materiaal bevordert u het bodemleven en hierdoor indirect het ziektewerend vermogen van uw grond.

Wanneer koemestkorrels strooien?

U kunt het beste de koemestkorrels strooien als er regen wordt verwacht of als u het gazon/border gaat nasproeien met (bron)water. De organische koemestkorrels zijn toepasbaar voor elke grondsoort en in elk seizoen. Wij raden het bemesten van de koemestkorrels af wanneer er vorst in de grond zit. 

Gaat u een nieuwe tuin aanleggen? Strooi ca 1 kg per 2 m² en hark de korrels door de bestaande grond. Bij het planten van nieuwe struiken of het verplaatsen daarvan kunt u het beste een ½ kg korrels in het plantgat strooien. Ook hierbij dient u de bestaande grond met de organische koemestkorrels goed door te mengen.

Toepassing koemestkorrels

Onze koemestkorrels zijn uitermate geschikt voor gazon, siertuin, border, bol- en knolgewassen, moestuin, rozen, potplanten & fruitbomen.

Het verbetert de bodemstructuur en vochtvasthoudend vermogen door het hoge organisch stofgehalte. Het geeft een vruchtbaar bodemleven en geeft een natuurlijke verrijking aan de bodem om de grond aanhoudend in evenwicht te houden. De koemestkorrels hebben een NPK (N=Stikstof, P=Fosfaat en K=Kalium) waarde van 3-2-3,5.

Wilt u een strooier gebruiken voor het strooien van de korrels? Dan kunt u beter kiezen voor de kruimelvariant. Dat is een nieuw product, speciaal voor het gebruik in handstooiers. Dit product is een biologische mestkorrel en heeft een zeer gunstige NPK verhouding (beter dan koemestkorrels). Uiteraard ook gecomposteerd en ziektevrij! Klik hier om het product te bekijken : biologische mestkorrels (kruimel).

Gecomposteerde koemestkorrels - een kwalitatief verschil!

Onze koemestkorrels zijn gecomposteerd. Dit is een natuurlijk proces waarbij levende organismen (bacteriën, schimmels, etc.) vers organisch materiaal onder gecontroleerde zuurstofrijke omstandigheden omzetten in een stabiel en humusrijk product. 

Door koemestkorrels aan de grond toe te dienen wordt het organische stofgehalte behouden of verhoogd. De voedingsstoffen komen  geleidelijk vrij zodat verliezen door bijvoorbeeld spoeling minimaal is. Indien u investeert in een bodem door elk jaar koemestkorrels toe te dienen wordt u beloond met een goede structuur en porositeit, een gezond bodemleven en een hoger ziektewerend vermogen van uw grond.

Retour au blog